Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Ved indmeldelse skal vi bruge navn, adresse, email, tlf og fødselsdato. Udmeldelse skal ske skriftligt via email.

Send mail